جو جراحی پزشکان بازیگر خوابیدن بیمارستان

جو: جراحی پزشکان بازیگر خوابیدن بیمارستان بیمارستان امیر آتشانی جراحی قلب باز

وام تنها ۲۶ درصد قیمت منزل را پوشش می‌دهد

در حال حاضر با توجه به میانگین قیمت مسکن، تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی زوجین حدود ۲۶ درصد قیمت یک واحد ۶۰ متری را در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران پوشش می دهد...

ادامه مطلب

قیمت جهانی نفت کم کردن یافت

به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، قیمت نفت امروز اندکی کم کردن داشت، ولی به علت نگرانی ها از شدت یافتن تحریم های کشور عزیزمان ایران و کم کردن عرضه نفت این..

ادامه مطلب