جو جراحی پزشکان بازیگر خوابیدن بیمارستان

جو: جراحی پزشکان بازیگر خوابیدن بیمارستان بیمارستان امیر آتشانی جراحی قلب باز

بوی پیاز،‌ محموله تریاک را لو داد

دو قاچاقچی مواد مخدر که با جاسازی محموله تریاک در بار پیاز قصد انتقال آن به پایتخت کشور عزیزمان ایران را داشتند به وسیله ماموران فرماندهی انتظامی شه..

ادامه مطلب

۲۰ روز است در بیمارستان بستری‌ام/ بازیگر تلویزیون

امیر آتشانی بازیگر تئاتر و تلویزیون با اشاره به اینکه ۲۰ روز است در بیمارستان خوابیدن است اظهار کرد که پزشکان معالج معتقدند باید مورد جراحی قلب باز قرار گی..

ادامه مطلب