جو جراحی پزشکان بازیگر خوابیدن بیمارستان

جو: جراحی پزشکان بازیگر خوابیدن بیمارستان بیمارستان امیر آتشانی جراحی قلب باز

گت بلاگز اخبار پزشکی خطر سقط جنین با مصرف بعضی آنتی بیوتیک ها در اوایل دوره بارداری

نتایج یک مطالعه تازه نشان می دهد که مصرف بعضی آنتی بیوتیک های مرسوم در اوایل دوره بارداری خطر سقط جنین را تا دو برابر زیاد کردن می دهد.

خطر سقط جنین با مصرف بعضی آنتی بیوتیک ها در اوایل دوره بارداری

خطر سقط جنین با مصرف بعضی آنتی بیوتیک ها در اوایل دوره بارداری

عبارات مهم : محققان

نتایج یک مطالعه تازه نشان می دهد که مصرف بعضی آنتی بیوتیک های مرسوم در اوایل دوره بارداری خطر سقط جنین را تا دو برابر زیاد کردن می دهد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اینترنتی مدیکال نیوز تودی، نتیجه های این مطالعه تازه بر لزوم بازبینی راهنمایی های مصرف آنتی بیوتیک در دوران بارداری تاکید می کند.

خطر سقط جنین با مصرف بعضی آنتی بیوتیک ها در اوایل دوره بارداری

سقط جنین به از دست دادن خود به خودی جنین قبل از هفته بیستم بارداری گفته می شود.

محققان دانشگاه مونترال در کانادا در این بررسی، داده های مطالعه کوهورت بارداری کِبِک را که در فاصله زمانی سال های 1998 و 2009 انجام شده است بود و هشت هزار و 702 زن 15 تا 45 ساله را در بر می گرفت، بررسی کردند. تمامی این زنان به طور میانگین در هفته چهاردهم بارداری، یک سقط جنین را تجربه کرده بودند.

نتایج یک مطالعه تازه نشان می دهد که مصرف بعضی آنتی بیوتیک های مرسوم در اوایل دوره بارداری خطر سقط جنین را تا دو برابر زیاد کردن می دهد.

این زنان با 87 هزار و 20 زنی که در گروه کنترل قرار داشتند، مقایسه شدند و بررسی نشان داد هزار و 428 (16.4 درصد زنان مورد مطالعه) زن که تجربه سقط جنین داشتند، در اوایل دوره بارداری آنتی بیوتیک مصرف کرده بودند.

محققان متوجه شدند که مصرف بعضی آنتی بیوتیک ها در اوایل دوره بارداری، خطر سقط جنین را به میزان دو برابر زیاد کردن می دهد.

بر اساس نتیجه های این مطالعه، مصرف آنتی بیوتیک های ماکرولید – به استثنای اریترومایسین – در اوایل بارداری و نیز مصرف آنتی بیوتیک های کینولون، تتراسایکلین، سولفونامید، و مترونیدازول با زیاد کردن خطر سقط جنین همراه بود.

خطر سقط جنین با مصرف بعضی آنتی بیوتیک ها در اوایل دوره بارداری

اما نیتروفورانتوئین، آنتی بیوتیکی که به طور مرسوم جهت پیشگیری و درمان عفونت های مجاری ادراری مصرف می شود، با زیاد کردن خطر سقط جنین ارتباط نداشت.

واژه های کلیدی: محققان | مطالعه | بارداری | بارداری | آنتی بیوتیک | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs