جو جراحی پزشکان بازیگر خوابیدن بیمارستان

جو: جراحی پزشکان بازیگر خوابیدن بیمارستان بیمارستان امیر آتشانی جراحی قلب باز

به گزارش خبرآنلاین؛ منشا در اول فصل با توپ پر به پرسپولیس آمد و در چند مصاحبه حرف هایی زد که سوژه بازیکنان شد. آن روزها که هنوز طارمی تکلیفش را روشن نکرده بود و

مصاحبه دردسرساز منشا

مصاحبه دردسرساز منشا

عبارات مهم : بازیکنان

مهاجم نیجریه ای در مصاحبه ای گفته بود اگر به او پاس بدهند، آقای گل می شود.

به گزارش خبرآنلاین؛ منشا در اول فصل با توپ پر به پرسپولیس آمد و در چند مصاحبه حرف هایی زد که سوژه بازیکنان شد. آن روزها که هنوز طارمی تکلیفش را روشن نکرده بود و بعضی ها تصور می کردند منشا مهاجم یک باشد. ولی روز 12 تیرماه او در مصاحبه ای حرف هایی زد که باعث شد تا بازیکنان در محفلی دوستانه به آن تصویر العمل نشان دهند.

مصاحبه دردسرساز منشا

علاوه بر اینکه بارها گفت آقای گل می شود و حتی جهت منصوریان کری خواند، در مصاحبه ای گفت: «اگر به من پاس دهند، آقای گل می شوم.» ظاهرا این مصاحبه او در روزهایی که شایعه احتمال پاس ندادن به این بازیکن خیلی ظریف شنیده می شد، باعث شد تا به این حاشیه ها دامن زده شود.

واژه های کلیدی: بازیکنان | منصوریان | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs